Privacy Voorwaarden

In deze verklaring wordt kort beschreven wie er verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens bij PatrickvanderWal.com, welke persoonsgegevens van de klant er worden verwerkt en met welk doel dit gebeurt. Verder wordt beschreven aan wie de gegevens verstrekt kunnen worden, wat de rechten zijn van de klant en hoe van deze rechten gebruik kan worden gemaakt.
Dit allemaal conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens?
Het personeel van PatrickvanderWal.com is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die wij verzamelen. Het beheer van de gegevens wordt gedaan door de medewerkers van zowel de winkel als het kantoor die bevoegd zij